top of page
naslovna strana_0.30679800 1710250426.jpg

Boško Petrović - dela iz fonda Muzeja grada Novog Sada

Autorka: Jelena Banjac

MUZEJGRADA NOVOG SADA

Publikacija dr Jelene Banjac predstavlja zaokružen prikaz stvaralaštva jednog od najznačajnijih jugoslovenskih likovnih umetnika druge polovine 20. veka, Boška Petrovića (Novi Sad, 1922 - 1982). Objavljena je povodom obeležavanja 100 godina od rođenja umetnika, kao prateći katalog istoimene izložbe na kojoj je predstavljena celokupna kolekcija njegovih radova u Muzeju grada Novog Sada. Tom prilikom izložena su i dela koja je, povodom pomenute godišnjice, Muzeju poklonila umetnikova ćerka Višnja Petrović. Studiozno pripremljen, namenjen je stručnjacima, ali i najširoj publici, zainteresovanoj za novosadsku i vojvođansku likovnu scenu druge polovine 20. veka. Obuhvata analitički pogled na stvaralaštvo, izložbenu aktivnost i društvenu angažovanost Boška Petrovića, kao i prikaz celokupnog fonda njegovih dela u Muzeju. Obiman tekst postavlja umetnika u kontekst likovne umetnosti u jugoslovenskom društvu i na novosadskoj sceni tokom posleratnog perioda. Autorka je saopštila isrcpne informacije o ulozi Boška Petrovića u osnivanju Zavičajne galerije u okviru Muzeja grada Novog Sada (koja je u 2023. godini obeležila 60 godina postojanja), zatim umetničkih kolonija u Vojvodini i likovnih ateljea na Petrovaradinskoj tvrđavi, umetničke grupe “Grupa 57” i radionice za izradu tapiserija “Atelje 61” kao jedinstvene institucije ovog tipa u Jugoslaviji. Publikacija od 300 strana sadrži brojne ilustracije Petrovićevih dela i foto-materijal dokumentarnog karaktera. Tako se čitalac upoznaje s atmosferom njegovog ateljea i likom samog umetnika. Autorka je imala uvid i u umetnikovu brižljivo sakupljanu Petrovićevu hemeroteku koja predstavlja dragoceni izvor informacija o njegovom stvaralaštvu, a danas se čuva u Galeriji likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića. Tekst J. Banjac je pisan razumljivim i stručnim jezikom, uz korišćenje standardnog naučnog aparata. Korišćena bibliografija sadrži oko 230 jedinica. U okviru publikacije nalazi se i obiman sažetak na engleskom jeziku. Nesumnjivo je da će ova publikacija biti uvrštena u osnovnu literaturu o ovom izuzetno važnom umetniku.

https://kulture.rs/%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D1%83-%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8/

https://rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/dela-boska-petrovica-na-izlozbi-u-muzeju-grada-(audio)_1476695.html

https://museumns.rs/otvaranje-izlozbe-bosko-petrovic-dela-iz-fonda-muzeja-grada-novog-sada-autorke-dr-jelene-banjac/

https://www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/novi-sad/dela-boska-petrovica-na-izlozbi-u-muzeju-grada-(audio)_1476696.html

http://www.artmagazin.info/index.php?option=com_eventlist&Itemid=99999999&func=details&did=5688

https://korzoportal.com/bosko-petrovic-dela-iz-fonda-muzeja-grada-novog-sada/

https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vodic/352555/Izlozba-o-Bosku-Petrovicu-od-danas-u-Zbirci-strane-umetnosti.html?utm_campaign=ug.contentexchange.me&utm_medium=referral&utm_source=ug.contentexchange.me&utm_content=qegpicTDXY45q5d2X&pv=f7f7f374-7e2f-475e-b1d8-7620d9ab0df5

https://www.nsreporter.rs/2023/09/izlozba-bosko-petrovic-dela-iz-fonda-muzeja-grada-novog-sada/

Bosko Petrovic_pozivnica _19.10.2023_0.55665400 1710250426.jpg
Bosko Petrovic_pozivnica_26.10.2023_0.55724200 1710250426.jpg
Bosko Petrovic_pozivnica _21.9.2023_0.30823800 1710250426.jpg
bottom of page