top of page
Naslovna_D. Kovacic, Nizozemska, flamanska i holandska grafika_0.18711700 1712144866.jpg

Низоземска, фламанска и холандска графика од XVI до XVIII века из Народног музеја Србије / Netherlandish, Flemish and Dutch Prints from the 16th to 18th Centuries from the National Museum of Serbia

Ауторка: Драгана Ковачић

НАРОДНИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Ревизија, реевалуација и публиковање низоземске, фламанске и холандске графике - сто осамдесет девет јединица из збирке Народног музеја Србије, захтевале су огроман труд. Сачињена од радова педесет познатих, и неколицине непознатих гравера, ова колекција никада није била систематски сакупљана нити каталогизована, што је захтевало темељно архивско истраживање. Уводни текст пружа детаљан увид у порекло и историјат колекције (започет 1899. откупом четрдесет шест графика од стране Михаила Валтровића, тадашњег директора Музеја) као и у историју низоземске графике. Оваквим приступом ауторке је београдска збирка на најбољи могући начин смештена у опште токове развоја и сакупљања низоземских отисака. Како Србија и област Низоземске од средњег до краја деветнаестог века нису биле повезане културним, економским, ни трговачким спонама, јасно је зашто је колекција низоземске графике Народног Музеја Србије разнолика и фрагментарна И због чега су у овој публикацји, у првом плану издавачке куће - од Антверпена, преко Харлема и Амстердама, до адреса у Риму и Лондону, а уместо традиционалне хронолошке организације и анализе материјала, карактеристичне за свеобухватне и систематски сакупљане колекције. У главном, каталошком делу књиге, графике су представљене веома читљивим и приступачним уносима које чине следећи елементи: биографски детаљи о уметнику или укљученим графичарима, анализа сваког отиска у смислу стила и/или иконографије, позиција уметничког дела у оквиру говора о уметниковом опусу као и сви технички подаци сваког отиска. Ова двојезична (на српском и енглеском језику) публикација представља резултат труда који се из почетка могао чинити немогућом мисијом, али се, захваљујући систематском и самопрегорном раду и иновативном приступу ауторке, бележи као значајан допринос у оквиру проучавања низоземске, холандске и фламанске графике, постављајући нове стандарде у истраживању и организацији графичких радова, заснованих на дубинском истраживању релевантне и новије историјско-уметничке литературе о графикама и графичким уметницима извршеним од стране водећих стручњака, остварујући циљ и могућност отварања правог приступа овој теми.

bottom of page