top of page
Naslovna_D. Preradovic, U ime nauke i domovine_0.64992700 1712144048.jpg

У име науке и домовине.

Истраживања средњовековних споменика под окриљем Народног музеја Србије и њихови резултати (1906-1940)

Ауторка: Дубравка Прерадовић

НАРОДНИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Народни музеј Србије је од свог оснивања до институализације службе заштите након Другог светског рата, био задужен и за бригу о споменицима на терену, те у том смислу и о средњовековним црквама и манастирима. Њихово систематично проучавање започето је 1906. године и до 1940. године стручњаци и сарадници Народног музеја проучили су и снимили више од три стотине локалитета на подручју Србије, Косова и Метохије, Македоније, Црне Горе, Херцеговине, Далмације и Грчке (Света Гора). Резултати тог вишедеценијског систематичног рада јесу бројне, пионирске студије, о живопису и архитектури проучаваних цркава, као и ванредно богата колекција снимака, њих више од десет хиљада, на стакленим плочама, која је и била почетна тачка овог обимног истраживања. Написана првенствено на основу богате архивске грађе, која се чува у Народном музеју Србије, као и у Архиву САНУ, ова монографска студија кроз осам поглавља расветљава све фазе тих истраживања - од њихове предисторије, преко скромних почетака, до година интензивног истраживања и фазе фотодокументовања споменика - као и њихове резултате. Стога су посебна поглавља посвећена управо едицији Српски споменици, која је основана у Народном музеју 1922. године и у оквиру које су објављене прве, модерне, научне монографије српских средњовековних манастира, као и Фонду Михајла Пупина захваљујући којем су те публикације штампане, а њихов значај стављен је контекст оновремених студија средњовековних споменика на Балкану. Коначно, важна пажња је посвећена и бројним научним и стручним прегалницима захваљујући чијем раду су постављени солидни темељи српске медиевистике. Не мање је важно што је у оквиру прилога, између осталог, објављен и прегледни каталог колекције снимака на стакленим плочама, организован по локалитетима, формату снимка и типологији снимљеног. Овом богато илустрованом књигом разоткривен је важан, а често занемарен, део историје Народног музеја и његове улоге у проучавању српске средњовековне монументалне уметности, чиме је једновремено написана и повест проучавања средњовековних цркава и манастира у Србији.

bottom of page