top of page
Psenica Od njive do trpeze_0.40246000 1710752163.jpg

Pšenica je simbol za negovanje naših tradicionalnih vrednosti, vere, običaja, istorije, jezika, pisma i kulture. Kroz pšenicu čuvamo naš indentitet. Ona nas podseća na neprolazne vrednosti, pošten i uporan rad, koji je potrebno uložiti da se od zrna bačenog u brazdu dobije hleb.

Pšenica - od njive do trpeze

Autori: Aleksandar Medović, Aleksandar Antunović, Filip Forkapić, Ildiko Medović

MUZEJ VOJVODINE, NOVI SAD

Muzej Vojvodine se izložbom pod nazivom „Pšenica ‒ od njive do trpeze“ pridružio obeležavanju jubilarne stogodišnjice Novosadskog sajma u Novom Sadu, kao i devedesetogodišnjici Poljoprivrednog sajma. Autorski tim ovog projekta činili su kustosi Muzeja Vojvodine: Aleksandar Medović – arheobotaničar, Aleksandar Antunović – etnolog, Filip Forkapić – inžinjer poljoprivrede i Ildiko Medović – arheolog. Ideja interdisciplinarnog tima je bila da se kroz jednu gajenu biljku prikaže materijalno i nematerijalno kulturno bogatstvo Vojvodine. Ovo je priča o pšenici koja se na prostoru Vojvodine uzgaja i konzumira od pojave prvih ratara i stočara, od pre osam hiljada godina sve do danas. Predmeti za izložbu su pozajmljeni iz arheoloških i etnoloških zbirki Muzeja Vojvodine kao i iz odeljenja muzejskog kompleksa u Kulpinu. Izložba je realizovana na tri lokacije: u Muzeju Vojvodine od 16. 5. do 20. 9. 2023, na Novosadskom sajmu, u hali 6, od 20 do 26. maja 2023. i u foajeu gradske kuće u Subotici 15. 8. 2023. povodom proslave nacionalnog praznika Bunjevaca „Dan Dužijance“. Centralna izložba je postavljena u Muzeju Vojvodine u tri prostorne celine: Arheobotanička bašta, foaje i svečana sala. Priča o pšenici prikazana je kroz sedam tematskih celina: zemlja, setva, žetva, vršidba, čuvanje, mlevenje i hrana. Kroz predmete, fotografije i kratke tematske legende dočarana je evolucija uzgojnog procesa ove ratarske kulture, počevši od pripreme zemljišta do upotrebe u ishrani. Ovo je ujedno priča i o istoriji poljoprivrede. Izložba prati razvoj poljoprivredne tehnike sve do perioda industrijske revolucije. Sve tri izložbe su imale za cilj da podignu svest o važnosti poljoprivrede kao najstarije i najvažnije grane privrede na ovim prostorima od praistorije do danas. Rezultat svih izložbi je bila izuzetna posećenost. Izložbe prati bogat dvojezičan katalog i jedna manja brošura.

Značaj projekta

Izložba „Pšenica. Od njive do trpeze“ je nesvakidašnji projekat nastao u saradnji između Muzeja Vojvodine, jedne od najvećih ustanova kulture u Srbiji i Novosadskog Sajma, privrednog giganta na ovim prostorima. Realizovana je u Muzeju Vojvodine, na Novosadskom sajmu i u Subotici tokom proslave „Dana Dužijance“, nacionalnog praznika Bunjevaca. Fokus izložbe bio je na prikazu arheološkog i etnološkog materijalnog kulturnog nasleđa iz zbirki Muzeja Vojvodine, kao i isticanje nematerijalnog kulturnog nasleđa. Interdisciplinarni pristup izložbi omogućio je potpuno sagledavanje istorije poljoprivrede kao i bogatstvo tradicijske kulture u religijskoj i obrednoj praksi. Poseban segment bila je tamburaška muzička podloga izložbe, kao deo nematerijalnog kulturnog nasleđa. Izložbu su pratili i miris i ukus proizvoda od pšenice. Na osnovu naučnih rezultata arheobotaničara napravljena je moderna replika piva iz praistorije, ali i replike hrane od pšenice, od praistorije do savremenog doba. Na trpezi su se našli hlebovi i kaše, ali i tradicionalna cipovka koja je upisana u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa. Deo izložene hrane je mogao da se okusi. Posetilac je takođe mogao "prilegne" na krevet od slamarice koji je činio interaktivni deo izložbe. Izložbu je pratio dvojezični katalog na srpskom i engleskom jeziku. Sadržaj kataloga prati tematske celine. Tekstovi pružaju bogat izvor podataka naučnicima, ali su prilagođeni običnom čoveku koji se prvi put susreće sa ovom tematikom. Integralni deo izložbe bila je Arheobotanička bašta muzeja u kojoj su rasle tri drevne vrste pšenice. Prilikom dizajniranja izložbe korišćeni su pretežno ekološki prihvatljivi materijali – „eco-friendly“. Realizacijom izložbe data je podrška ženskom preduzetništvu (pekara „Svet hleba“), kao i malim preduzetnicima (poljoprivredno gazdinstvo Spelta Jevtić, kraft pivara Bircuz). Izložbu je pratila humanitarna akcija organizovana u saradnji sa društvom za zaštitu životinja SPANS u Novom Sadu. U muzeju su organizovane dečije radionice i besplatne posete škola. Stručna predavanja eminentnih predavača obogatila su saznanja publike o pšenici.

Preporuka: Tamara Ognjević

01 prilog foto_0.95615900 1710836770.jpg

IZLOŽBA U MUZEJU VOJVODINE „PŠENICA. OD NJIVE DO TRPEZE“. Izložba je postavljena u Muzeju Vojvodine u tri prostorno odvojena dela. Sa desne strane ulaza u Muzej prostire se Arheobotanička bašta. Drugi deo izložbe nalazi se u foajeu Muzeja gde je slikovito predstavljen razvojni ciklus svih pet vrsta drevnih pšenica uz Vukove narodne poslovice, krevet sa slamaricom i trpeza sa pšeničnim proizvodima. U Svečanoj sali Muzeja nastavlja se priča o pšenici, koja je na neki način sinonim za poljoprivredu u celini. Vodi nas kroz celokupan proces njenog uzgoja od prve zaorane brazde u praistoriji, preko setve, žetve, vršidbe, skladištenja zrna, mlevenja, pa sve do krajnjeg proizvoda – hleba. Ovo su ujedno tematske celine izložbe. Izložba prati razvoj poljoprivredne tehnike sve do perioda industrijske revolucije. Prikazana je i važna uloga pšenice u tradicijskoj kulturi, religijskoj i obrednoj praksi. Izložbu prati bogat dvojezičan katalog.

Fotografije sa izložbe

https://www.youtube.com/watch?v=NTN0XSkHXks

https://media.rtv.rs/sr_ci/art-erija/83367

https://www.youtube.com/watch?v=koC5Ey8Th_k

https://www.youtube.com/watch?v=D-2R0EJYUqg

https://sveoarheologiji.com/izlozba-u-muzeju-vojvodine-psenica-od-njive-do-trpeze/

https://kalendar.novisad2022.rs/events/izlozba-psenica-od-njive-do-trpeze/

https://novisad.travel/cp/kalendar-dogadjaja/izlozba-psenica-od-njive-do-trpeze/

https://www.divac.com/Vesti/3434/Muzej-Vojvodine-i-Muzej-savremene-umetnosti-u.shtml

https://www.politika.rs/sr/clanak/567592/Hleb-prica-naseg-i-zivota-nasih-predaka-i-prethodnika

https://www.artiscenter.com/artis-magazin/predavanja-hleb-i-umetnost

https://vojvodinauzivo.rs/muzej-vojvodine-i-spans-u-zajednickoj-akciji/

https://visitdistrikt.rs/2023/07/21/putevima-novosadskih-izlozbi/

https://www.artiscenter.com/artis-magazin/predavanja-kratka-povest-slavskog-kola%C4%8Da

https://muzejisrbije.rs/2023/05/03/muzej-vojvodine-2023/

https://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/pocinje-manifestacija-muzeji-za-10-(audio)_1444761.html

02 prilog foto_0.06996500 1710753510.jpg

ARHEOBOTANIČKA BAŠTA – OAZA U SRCU GRADA. Na malom prostoru, oivičenom ogradom Muzeja Vojvodine, od 2011. godine, niču, rastu i sazrevaju različite ratarske kulture koje su naši preci, počevši pre osam hiljada godina, sejali u plodnoj ravnici. Među njima su vrste od kojih su se pravile kaše i hleb, vrste čijom preradom se dobijalo ulje i vrpce, ali i biljke čija su semena puna proteina. Danas ih retko možemo ugledati na evropskim oranicama. Svih pet vrsta pšenice koje su u praistoriji nicale na ovim prostorima je dosad požnjeveno na jedinstvenom arheološkom oglednom polju. Među njima su rasle neželjene, često otrovne biljke, neretko predivnih cvetova. Danas ih zovemo korovima. Integralni deo ove izložbe činile su tri vrste pšenice zasađene u Arheobotaničkoj bašti 2022–2023. godine. To je bila polazna tačka organizovanog obilaska izložbe. Jednozrna, dvozrna i Timofejeva pšenica su „dočekivale“ posetioce, ponekad ispravljene, ponekad položene, zavisno od vremena.

Arheobotanička bašta

03a prilog foto_0.06100300 1710837741.jpg

UKUS I MIRIS PŠENICE. EKSPERIMENTALNI DEO IZLOŽBE. Izložbu je pratio i projekat eksperimentalne arheobotanike. Prvi put nakon 3000 godina, ponovo je zapenilo pivo od dvozrne pšenice na ovim prostorima. „Praplemensko pivo“ nastalo je na osnovu naučnih rezultata. Moglo je da se degustira tokom nekoliko prilika u toku trajanja manifestacije. Segment trpeze činile su izložene replike praistorijskih i antičkih jela napravljenih od pšenice. Među njima su bile: replike praistorijskog hleba od jednozrne i dvozrne pšenice, hleb spremljen po antičkom receptu (Marka Porcija Katona, rimskog državnika i pisca), hleb nalik onom otkrivenom u ruševinama Pompeje, obredni hleb – libum, tradicionalna vojvođanska cipovka, ali i razne kaše spremljene od zaboravljenih vrsta drevnih pšenica. Za replike „jestivih eksponata“ bila je zadužena preduzetnica iz pekare „Svet hleba“ koja je svojom veštinom dočarala, ne samo vizuelno, bogat ukus negdašnjih hlebova. Njenim angažovanjem dali smo svoj doprinos u podršci ženskom preduzetništvu.

Eksperimentalni deo izložbe

https://vojvodinauzivo.rs/ukus-praistorije-otkrijte-tajnu-pecenja-hleba-od-jednozrne-psenice/

https://www.politika.rs/sr/clanak/562121/U-Vojvodanskiom-muzeju-posetioci-probali-praistorijsko-pivo

https://naslovi.net/2023-07-16/politika/u-vojvodjanskiom-muzeju-posetioci-probali-praistorijsko-pivo/33958746

https://www.muzejvojvodine.org.rs/lat/kako-je-nastalo-praplemensko-psenicno-pivo/

https://www.youtube.com/watch?v=4WHCIEn6tdk

https://www.youtube.com/watch?v=8oxyWkoWdZQ

https://rtv.rs/sr_lat/vojvodina/backa/izlozba-posvecena-psenici-u-subotici-posetioci-probali-hleb-od-praistorijske-psenice-i-pivo-po-recepturi-tog-vremena_1468015.html

04 prilog foto_0.30263400 1710836771.jpg

EKO DIZAJN IZLOŽBE. Izložbu prati još jedna novina u muzeološkoj praksi. Dizajnerka je prilikom realizacije koristila pretežno ekološki prihvatljive materijale – danas te materijale nazivamo „eco-friendly“. Za dizajniranje izložbe korišćeni su tekstili (juta, pamuk), za potpisne legende (drvo), a većina tematskih natpisa je bilo od šper ploče. Fotografije su bile stavljene u drvene ramove. Sav prateći i štampani materijal je bio na papiru. Muzej Vojvodine na taj način doprinosi konceptu održivog razvoja.

Eko dizajn

https://www.muzejvojvodine.org.rs/lat/psenica-od-njive-do-trpeze/

05 prilog foto_0.65586600 1710836771.jpg

NEMATERIJALNO KULTURNO NASLEĐE. Prikaz određenih elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa zauzima važan deo izložbe. Poseban segment izložbe posvećen je hlebu. Hleb u svakodnevnoj ishrani (cipovka) predstavljen je materijalom koji svedoči o znanjima i umećima vezanim za način pripreme i proizvodnje hleba u domaćinstvu i u okviru pekarskog zanata. Važan deo religijske prakse predstavljaju obredni hlebovi, kojima je posvećena posebna pažnja na izložbi. Predstavljena je uloga hleba u godišnjem i životnom ciklusu običaja i religijske radnje, poput osvećivanja i ritualnog sečenja prilikom proslavljanja određenih praznika. Muzička podloga na izložbi sastojala se od instrumentalnih interpretacija starogradske i narodne muzike karakteristične za prostor Vojvodine. Reprodukovana muzika izvedena je od strane Velikog tamburaškog orkestra RTV, a tamburaški zvuk odabran je kao muzički simbol Vojvodine i prostora na koji se izložba odnosi. Pripremanje cipovke, slavski kolač, tamburaštvo, osvećivanje uskršnjeg hleba kod Rusina su registrovani elementi NKN, a prikazana su i druga znanja i verovanja.

Nematerijalno kulturno nasleđe

https://www.youtube.com/watch?v=8NM79J-eNaw

06 prilog foto_0.37582200 1710836772.jpg

IZLOŽBA NA NOVOSADSKOM SAJMU. Povod izložbe je stogodišnji jubilej Novosadskog sajma i devedesetogodišnjica Poljoprivrednog sajma. Muzej Vojvodine je postavio izložbu „Pšenica. Od njive do trpeze“ u hali br. 6. na prostoru od 840 m2 u periodu održavanja Međunarodnog poljoprivrednog sajma od 20. do 26. maja 2023. Dizajn izložbe je bio u identičnom duhu (eko-frendli) sa izložbom u Muzeju Vojvodine. Poseban naglasak bio je na izlaganju krupne mehanizacije iz muzejske zbirke u Kulpinu. Centralni prostor zauzimao je televizor na kojem su prikazivane emisije „Brazda“ iz arhiva RTV-a, nekadašnje televizije Novi Sad. U posebnom delu hale bila je postavka „Trpeza od pšenice“ gde je bila izložena hrana pripremljena od praistorijskih vrsta pšenice – kaše i hlebovi, kao i praistrijsko pivo, koje su tokom trajanja sajma, gosti imali prilike da degustiraju. Tokom trajanja izložbe bili su organizovani edukativni programi za decu različitog uzrasta u vidu muzejskih radionca. Sajam je posetio 125 hiljada ljudi.

Izložba na Novosadskom sajmu

https://www.youtube.com/watch?v=BXpc0AWn6jM&t=140s

https://rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/sta-nas-ocekuje-na-predstojecem-poljoprivrednom-sajmu-(audio)_1445141.html

https://www.youtube.com/watch?v=BXpc0AWn6jM

https://www.youtube.com/watch?v=KiOctDjQvzk

https://naseselo.rs/poljoprivredni-sajam-u-novom-sadu-videlo-125-000-posetilaca/

https://www.agroklub.rs/agrogalerija/izlozba-psenica-od-njive-do-trpeze-17031/

https://www.dnevnik.rs/ekonomija/poljoprivreda/pivo-koje-nas-vraca-korenima-predstavleno-na-poloprivrednom-sajmu-26-05

https://www.aa.com.tr/ba/balkan/izlo%C5%BEba-p%C5%A1enica-od-njive-do-trpeze-hod-kroz-istoriju-hlebnog-zrna/2907100

http://www.nshronika.rs/gradske-teme/zanimljivosti-90-poljoprivrednog-sajma-u-novom-sadu/

https://www.mojnovisad.com/vesti/poljoprivredni-sajam-od-20.-do-26.-maja-u-novom-sadu-u-sredu-porodicni-dan-id54362.html

https://www.agroklub.rs/kolumna/nema-vise-onog-zivota-ko-nekad-lepo-mirno-sve-lagano/86828/

https://vojvodinauzivo.rs/novosadski-sajam-i-muzej-vojvodine-gradimo-buducnost-cuvamo-tradiciju-foto/

https://vojvodinauzivo.rs/ukus-praistorije-otkrijte-tajnu-pecenja-hleba-od-jednozrne-psenice/

https://domacinskakuca.rs/2023/05/26/zavrsena-najveca-smotra-agrara/

https://www.sajam.net/sr/kalendar-2024/2024/91-medjunarodni-poljoprivredni-sajam

https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/340356/Poljoprivredni-sajam-od-20-do-26-maja-u-Novom-Sadu-1100-izlagaca-akcija-Human-i-sladak.html

https://radioplaneta.co.rs/zavrsen-je-90-medjunarodni-poljoprivredni-sajam/

https://stajerska.eu/2023/05/20/u-novom-sadu-otvoren-90-medunarodni-poljoprivredni-sajam/

07 prilog foto_0.03483000 1710836772.jpg

DAN DUŽIJANCE. Praistorijski deo izložbe „Pšenica – od njive do trpeze“ gostovao je u foajeu gradske kuće u Subotici 14. avgusta 2023. godine povodom obeležavanja praznika bunjevačke nacionalne manjine „Dan Dužijance“. Svečanost proglašenja najboljeg „kruva“ obogaćena je praistorijskim i antičkim eksponatima hleba, zakuskom od hleba napravljenog od brašna najstarije vrste – jednozrne pšenice, kao i praistorijskim pivom iz bronzanog doba. Izloženi su i arheološki predmeti iz Muzeja Vojvodine čija svrha se pripisuje nekim od radnji u procesu proizvodnje i obrade pšenice od praistorije do antičkog perioda. Potpisne legende su bile, za ovu priliku prevedene na bunjevački jezik. Zidove su krasile uramljene slike sa bunjevačkim narodnim poslovicama. Realizaciju izložbe podržali su Novosadski sajam i Gradski muzej u Subotici. Izložbu je obogatilo i kratko predavanje o pšenici, propraćeno igranim filmskim sadržajem. I ovog puta, izložba je realizovana pretežno od eko-frendli materijala.

Pšenica za Dan Dužijanca

https://vojvodinauzivo.rs/subotica-proslava-dana-duzijance-15-avgusta/

https://www.lovalova.rs/2023/08/na-ovogodisnjoj-duzijanci-pored-mnogobrojnih-novina-i-kraft-pivo-duzijanca/

https://gradsubotica.co.rs/izlozba-posvecena-psenici-u-subotici-posetioci-probali-hleb-od-praistorijske-psenice-i-pivo-po-recepturi-tog-vremena/?fbclid=IwAR2WdiOkGMhr7R00YOBeNhrssrvbp7U8JTmYD2l4_4aAo8Vrb7UVGcNGGoY

https://www.youtube.com/watch?v=b3U40qPkBxw

https://www.youtube.com/watch?v=efcXK_zYQdA

https://www.youtube.com/watch?v=bWWVB5y6NE8

https://www.youtube.com/watch?v=C9QmkcNWaek&ab_channel=Suboti%C4%8DkeTV https://www.muzejvojvodine.org.rs/lat/dan-duzijance/?fbclid=IwAR2n2ffn5r38NjZmDmKQS6ywZMpzdor1I_sL861pebFFpCjoZ8l0unWRnb0

https://vojvodinauzivo.rs/subotica-izabran-najlepsi-hleb-za-dan-duzijance/

https://centar.ckb.rs/?view=article&id=34:izabran-najlipsi-kruv&catid=10

08 prilog foto_0.99906700 1710836772.jpg

STRUČNA PREDAVANJA I VOĐENJA KROZ IZLOŽBU. Izložbu u muzeju pratio je sadržajni program kako za odrasle, tako i za najmlađu publiku. Održana su stručna predavanja na teme: „Кako je nastao Praplemensko pivo?“, „Pšenica – interesantno/neinteresantno“. Predavač je bio viši kustos, arheobotaničar Aleksandar Medović. Dimitrije Vujadinović, predsednik fondacije Balkankult intereg, inicijator upisa cipovke u Nacionalni registar Nematerijalnog kulturnog nasleđa „O cipovki“ održao je predavanje. „O Hlebu i umetnosti“ i o „Кratkoj povesti slavskog kolača ili o zaboravljenom jeziku hrane“ predavanje je održala MA Tamara Ognjević, istoričarka umetnosti i gastroheritološkinja iz „Artis centra“ iz Beograda. Tokom celog perioda trajanja izložbe organizovano je stučno vođenje kroz izložbu koju su vodili sami autori izložbe.

Edukacija o pšenici

https://www.politika.rs/sr/clanak/562121/U-Vojvodanskiom-muzeju-posetioci-probali-praistorijsko-pivo

https://www.danas.rs/vesti/drustvo/psenica-zitarica-sorte-srbija-pivo-test-za-trudnocu/

https://www.youtube.com/watch?v=teMNL_LoITo

09 prilog foto_0.34424200 1710836773.jpg

RAD SA NAJMLAĐOM PUBLIKOM. U okviru izložbe „Pšenica – Od njive do trpeze“ Odeljenje za pedagoški rad i odnose sa javnošću Muzeja Vojvodine sa ciljem da pruži uvid ideje realizovalo je niz edukativno-tematskih igraonica koje su predstavljene kroz teoretski i kreativni koncept. Realizovano je 11 radionica u Muzeju Vojvodine i četiri tokom trajanja Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu. U skladu sa odlukama Ministarstva obrazovanje o ranijem završetku školske 2022/2023 godine, Muzej Vojvodine je izašao u susret đacima i nastavnicima u tom teškom trenutku. Muzej je otvorio svoja vrata svim đacima i nastavnicima i omogućio im besplatan obilazak. Akcija je realizovana od 7. do 20. juna. Tom prilikom Muzej Vojvodine je posetilo preko 3500 učenika sa teritorije Novog Sada i okoline. Kustosi i pedagozi muzeja su na svakih sat vremena vodili po jedno odeljenje dece na 6 tematskih šetnji. Obilasci izložbe o pšenici realizovani su i na mađarskom jeziku.

Aktivnosti za decu

https://www.muzejvojvodine.org.rs/lat/radionice-na-novosadskom-sajmu/

https://www.youtube.com/watch?v=Ra7rM3yNf8k&ab_channel=kanal9tvns

https://www.mojnovisad.com/vesti/besplatan-ulaz-u-muzej-vojvodine-za-organizovane-skolske-posete-u-naredne-dve-nedelje-id54835.html

https://www.youtube.com/watch?v=XG133T2x1vQ&list=PLL0ubOxIefV_ukseLfN1uHvE6UFOh_jQw&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=OjbI43aaV68&list=PLL0ubOxIefV_ukseLfN1uHvE6UFOh_jQw&index=2

10 prilog foto_0.13692700 1710836773.jpg

HUMANITARNA AKCIJA U SARADNJI SA DRUŠTVOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA SPANS. Pripremajući izložbu „Pšenica – od njive do trpeze“ kustosi arheolozi Muzeja Vojvodine otkrili su da prvi pisani pomen o ishrani pasa potiče iz antičkih vremena, a da je jedan od sastojaka u njoj bila pšenica. Tim povodom osmišljena je humanitarna akcija „Kolačić za ljubimca, pomoć za napuštenca“. Volonteri Muzeja Vojvodine su napravili kolačiće po antičkom receptu, koje su ljubimci mogli da probaju, a njhovi vlasnici su zauzvrat donirali novac za napuštene životinje. Akcija je realizovana 7. jula 2023. godine zajedno sa Društvom za zaštitu životinja SPANS iz Novog Sada. U toku jednog dana, na tri lokacije, vršena je akcija, ali i promocija letnjeg programa muzeja. Promoter akcije je bio udomljeni pas Aksentije. Ovim smo skrenuli pažnju na problem udomljavanja napuštenih ljubimaca u gradu. Medijska zainteresovanost, ali i ljudi, ljubitelja životinja bila je izuzetno velika. Muzej Vojvodine je od 2022. pet-frendli.

Humanitarna akcija u saradnji sa SPANSom

https://streaming.prva.ha.rs/videos/2023/07/19/128273640064b7f1b13913d619432311-150-minuta_3-deo.mp4?fbclid=IwAR1SOdSxxc8DlRAUMgt-qIuRqMdlWx7D6R_BD4OiO8gNTTEcsSGg19abEJM

https://www.mojnovisad.com/vesti/muzej-vojvodine-i-spans-u-zajednickoj-akciji-kolacic-za-ljubimca-pomoc-za-napustenca-id55437.html

https://gradskeinfo.rs/muzej-vojvodine-i-spans-u-zajednickoj-akciji-05-07-2023/

https://vojvodinauzivo.rs/muzej-vojvodine-i-spans-u-zajednickoj-akciji/

https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vodic/345877/Akcija-Muzeja-Vojvodine-i-Spansa-za-kuce-Degustacija-kolacica-napravljenih-po-antickom-receptu.html

https://autonomija.info/dobrotvorna-izlozba-u-novom-sadu-sta-povezuje-psenicu-i-psa-kao-omiljenog-kucnog-ljubimca/

https://www.ekspres.net/zivot/zanimljiva-humanitarna-izlozba-u-novom-sadu-6-7-2023

bottom of page