top of page
foto.MB_0.84756600 1711110303.jpg

Mišela Blanuša

Muzejska savetnica

MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI, BEOGRAD

Mr Mišela Blanuša, muzejska savetnica, od 2000. godine radi kao kustoskinja u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, trenutno na pozicijama šefice Odeljenja umetničkih zbirki i izložbi i kustoskinje Zbirke slikarstva od 1900. do 1950. Bila je kustoskinja i autorka, samostalno ili u timu, velikog broja izložbi. Ostvarila je brojne saradnje sa drugim ustanovama, institucijama, pojedincima u zemljii i inostranstvu. Tokom više od 20 godina kustoskog rada u MSUB stekla je veliko iskustvo u muzeološkim poslovima obrade, proučavanja, revalorizacije i koncepcijske prezentacije umetničkih dela iz muzejskog fonda. Stečena iskustva je tokom 2023. godine usmerila na timski rad na izložbama iz kolekcije MSUB koje su kroz različite koncepcije u svom fokusu imale istorijski značajna dela i umetničke pojave i prakse, koje su obeležile modernu i savremenu umetnost 20. i 21. veka. Koautorski, sa Miroslavom Karićem, osmislila je i realizovala izložbu Rez-linija-otisak čija je koncepcija zasnovana na dijalogu između nasleđa socijalno-angažovane umetnosti međuratnog perioda- muzejskih dela prvenstveno u mediju grafike s jedne stane, a sa druge dela nastalih kao interpretacija savremenih umetnika sa aktuelne scene na istorijsko nasleđe koje baštini Muzej. Izložbu je pratio bogati prateći govorni i edukativni program, kao i koautorski studijski tekst u reprezentativnom katalogu izložbe. Drugu, umetničko-dokumentarnu izložbu Nadežda Petrović u Parizu, autorski je osmislila i realizovala sa Katarinom Krstić u Kulturnom centru u Parizu, povodom obeležavanja jubileja 150 godina od rođenja naše slikarke, koji je UNESCO uvrstio u kalendar značajnih datuma. Bila je deo kustoskog tima izložbe Grad: mesto identiteta (sa Unom Popović, Svetlanom Mitić, Žaklinom Ratković i Rajkom Bošković) u čijem fokusu je bila promocija muzejske kolekcije koja je koncepcijski sagledana kroz različite stilske i medijske prakse koje referišu na temu grada/mesta kao polazišta umetničkog delovanja, kroz vizuru urbanog, društvenog pa i ritualnog, formirajući poimanje njegovog značenja (grada), kroz kulturološke, antropološke, sociloške dimenzije.

rez.foto.1._0.17527500 1711110715.jpg

Izložba Rez – linija – otisak je rezultat studijskog rada sa umetničkim delima iz kolekcije MSUB koja su postavljena u svojevrsnu tematsko-interpretativnu relaciju sa savremenim umetničkim praksama i produkcijom. Sam naziv izložbe upućuje na fenomen grafičkog medija u međuratnom periodu u Kraljevini Jugoslaviji, kada on postaje sve zastupljeniji u praksama umetnika koji su u jednostavnosti i vizuelnoj snazi grafike, kao i njenim mogućnostima multiplikovanja, prepoznali potencijal za direktniji kritički iskaz o društveno-političkoj realnosti, neposredniju komunikaciju sa širom javnošću i bržu distribuciju socijalno angažovane poruke. Skoro vek kasnije, savremeni umetnici su kroz izložene radove na različite načine uključili istorijska dela u svoje istraživačke procese, u likovno-vizuelne prosedee i pristupe u okviru izvođačkih umetnosti, naglašavajući njihovu progresivnost i relevantnost u problemskim razmatranjima trenutnih, vrlo složenih, (geo)političkih društveno-ekonomskih prilika. Na izložbi, mape grafika i nekoliko slika iz kolekcije MSU kontekstualno su interpretirani u radovima savremenih umetnika kroz murale, crteže, grafičke listove, objekte...

Izložba: Rez - linija - otisak

http://gofile.me/5jJlG/K1fRgSYVK

http://gofile.me/5jJlG/JLzq3rsBh

https://www.casopiskus.rs/rez-linija-otisak-u-muzeju-savremene-umetnosti-u-beogradu/

rez. foto.02_0.09853900 1711111402.jpg

Tokom trajanja izložbe Rez-linija-otisak organizovan je niz javnih vođenja kustosa izložbe Mišele Blanuše i Miroslava Karića, kao i razgovora sa savremenim umetnicima o konceptu izložbe i njihovom iskustvu rada sa delima iz muzejske kolekcije, i umetničkom i ličnom stavu prema društveno-angažovanim temama. Takođe, bilo je govora o reaktualizaciji umetničkog nasleđa kroz savremene umetničke prakse i postojanje mogućnosti da se iz rakursa određenog istorijskog iskustva govori o pitanjima sadašnjeg stanja ljudskih sloboda, materijalnog statusa radnika, društveno-proizvodnih odnosa, posledica koje ostavljaju neoliberalne politike u sferi svakodnevnog života i umetnosti. Održana su dva autorska vođenja na kojem je publici predstavljen koncept izložbe, i niz pojedinačnih razgovora i vođenja kroz izložbu sa savremenim umetnicima koji su učestvovali na izložbi: Rena Redle, Vladan Jeremić, Siniša Ilić, Bojan Đorđev, Darinka Pop Mitić, Nikola Radosavljević, Milica Ružičić. Održan je i Dečiji klub pod nazivom „Da mogu da promenim svet“. Izložbu je videlo preko 20.000 posetilaca

Budućnost prošlosti, Politika

http://gofile.me/5jJlG/GMQ7pYppc

https://msub.org.rs/accompanying-program/javno-vodenje-kroz-izlozburez-linija-otisak/

https://msub.org.rs/accompanying-program/javno-vodenje-kroz-izlozburez-linija-otisakcetvrtak-25-maj-u-18h/

http://gofile.me/5jJlG/HOBGfS500

katalog_0.48698400 1711111402_0.67742000 1711282768.jpg

Izložbu Rez-linija-otisak pratile su dve dvojezične (srpsko-engleski) publikacije. Deplijan izložbe u kojem je objavljen tekst autora i kustosa Mišele Blanuše i Miroslava Karića o koncepciji izložbe, stručni opisi radova iz kolekcije MSUB sa muzeološkim podacima, kao i izjave umetnika o njihovim radovima koji su predstavljeni na izložbi. Druga objavljena publikacija je obiman katalog izložbe sa studijskim tekstom autora i kustosa izložbe Blanuše i Karića u kojem su detaljno dati uvidi u istorijske kontekste nastanka dela iz muzejskih zbirki, razvoja grafičkog medija na ovdašnjim prostorima i pojedinačnih praksi umetnika u periodu između dva svetska rata kao i uvidi u savremene društveno – političke okolnosti i tematsko-problemske sadržaje kojima se u svojim radovima bave današnji umetnici i umetnički kolektivi. Katalog sadrži i popis svih izloženih radova i fotografije u boji. Izložbu su pratili narativni segmenti-didaktičke table sa kratkim tekstovima o izloženim umetničkim delima i izjavama savremenih umetnika o njihovim radovima.

Rez - linija - otisak, Katalog

http://gofile.me/5jJlG/nhn7Pg1CL

Nadezda u Parizu_0.38190200 1711119564.jpg

Izložba Nadežda Petrović u Parizu realizovana je povodom obeležavanja jubileja 150 godina od rođenja velike srpske umetnice i predstavlja umetničko-dokumentarnu izložbu koja prikazuje život i umetničko delo naše velike umetnice tokom njenog kratkog ali umetnički vrlo intenzivanog i značajanog boravak u Parizu, od 1910. do 1912. godine - Pariski period njenog stvaralačkog opusa. Koncept izložbe osmišljen je kroz hronološko-tematske celine predstavljene sa dva dokumentarna segmenta o životu i umetnosti Nadežde Petrović u Parizu. Prvi segment (fotografije, privatna prepiska, kao i filmovi o životu i umetničkom radu) prikazuje narativ iz života umetnice koji kroz jedan lični aspekt osvetljava njen boravak i život u Parizu te tako objašnjava veoma značajan trenutak njenog stvaralaštva. Pored inspirativne i vrlo dinamične životne priče, na izložbi je kao poseban segment bio prezentovan i istorijski značajan likovni opus nastao tokom njenog boravka u francuskoj prestonici, prikazan kroz dokumetarno-narativne segmente – reprodukcije i tekstove o najznačajnijim delima.

Nadežda Petrović u Parizu

http://gofile.me/5jJlG/bnmkbuQCe

http://gofile.me/5jJlG/keh3vG13t

nadezda katalog_0.87740100 1711112580.jpg

Izložbu Nadežda Petrović u Parizu pratila je reprezentativna publikacija - katalog sa tekstovima kustoskinja izložbe Mišele Blanuše i Katarine Krstić. U katalogu je reprodukovan značajan fotodokumentarini materijal vezan za boravak Nadežde Petrović u Parizu od 1910. do 1912. kao i reprodukcije u boji većine dela iz Pariskog perioda. Tekstovi u katalogu, kao i narativni segmneti koji čine sastavni deo izložbe, prevedeni su na francuski jezik radi bolje komunikacije stvaralaštva jedne od najznačajnijih srpskih umetnica sa francuskom publikom.

Nadežda Petrović u Parizu, Katalog

https://vimeo.com/880853851/c08b061d4d?share=copy

grad.foto_0.29875100 1711112581.jpg

Izložba Grad: mesto identiteta, studijska izložba dela iz kolekcije Muzeja, problematizovala je načine na koje urbana sredina može da se posmatra kao mesto gradnje i kontinuiranog formiranja identiteta. Kroz pet izložbenih celina predstavljena su dela koja tematski definišemo kao inspirisana gradskim (arhitektura, društvene i kulturne aktivnosti, oblici ponašanja, stil života i dr.) ali i ona koja reflektuju razvoj individualnih i kolektivnih modela umetničkog delovanja unutar urbanih sredina. Izložena dela pokrivaju sve medije umetničkog izražavanja i period od početka prošlog veka do ranih dvehiljaditih. Na njima se ogleda različita umetnička prezentacija tretiraja pojedinca, od najočiglednijih pojedinosti poput fizičkih karakteristika ili društvene angažovanosti, do najsloženijih unutrašnjih preispitivanja koja se mogu istovremeno sagledati i na nivou ličnog i grupnog. Izložba je težila da vizuelno, asocijativno i idejno ukaže na to kako fizičke dimenzije - prostor grada/mesta kroz vizuru urbanog, društvenog pa i ritualnog, mogu da formiraju poimanje, poetiku i praksu umetnika.

Izložba, Grad: Mesto identiteta

http://gofile.me/5jJlG/nOJqYfHL5

http://gofile.me/5jJlG/VrGrMxQab

grad.02_0.71908200 1711116901.jpg

Izložbu Grad: mesto identiteta su pratile 2 dvojezične (srpsko-engleski) publikacije – deplijan i katalog izložbe u kojima su objavljeni tekstovi kustoskinja izložbi o koncepciji i tematskim celinama izložbe, popis izloženih dela sa muzeološkim podacima i reprodukcije dela.

Grad: Mesto identiteta, katalog

https://vimeo.com/880853851/c08b061d4d?share=copy

plakat-pomorisac-vasa-pomorisac_0.47101300 1711116900.jpg

Bila je angažovana na kustoskim poslovima oko realizacije partnerske saradnje između Galerije Matice srpske, Novi Sad i Muzeja savremene umetnosti, Beograd, na retrospektivnoj izložbi Pomorišac - Vasa Pomorišac održanoj u periodu od 20. oktobara 2023. do 29. februara 2024. godine čije su autorke dr Ana Ereš i msr Jelena Ognjanović. Izložbu je pratio katalog izložbe sa tekstovima autorki izložbe dr Ane Ereš i msc Jelene Ognjanović, istoričara umetnosti msc Luke Vukičevića i tekst mr Mišele Blanuše pod nazivom “Život i umetnost Vase Pomorišca“, Izdavač: Galerija matice srpske, Novi Sad, 2023. str. 93-71.

https://www.galerijamaticesrpske.rs/events/pomorisac-vasa-pomorisac/

https://www.youtube.com/watch?v=YO4cDXys9GY

https://www.youtube.com/watch?v=sSPgQfQbLBo&t=127s

Veljko Stanojevic.Cirkus 1924._0.31820000 1711229546.jpg

Objavila je stručni tekst „Smrt (na) ekranu“ napisan povodom istoimene samostalne izložbe čija je bila kustoskinja u Salonu MSU, od 5. novembra 2021. do 31. januara 2022, u Nova stvarnost (časopis za umjetnost i kulturu Udruženja književnika Republike Srpske, br. 10 i 11, Banja Luka, Republika Srpska, januar-jun 2023. str. 76-80). Tekst je posvećen izložbi – ambijentalnoj instalaciji Smrt (na) ekranu koja predstavlja Miljanovićevo umetničko istraživanje modela reprezentacije slika smrti, sa fokusom na pandemiji Kovid 19, ali i na posmrtnoj reprezentaciji umetnički opredmećenih formi industrijskih produkata savremenih tehnologija komunikacije: računara, mobilnih telefona i digitalnih televizora, koje umetnik oblikuje tehnikom obrade kamena, u materijalu koji se najčešće koristi za obeležavanje smrti, odnosno za forme večnog pomena, stvarajući, u semantičkom smislu, svojevrsne spomenike ovim uređajima kao tehnološkim dostignućima savremene civilizacije. Povodom izložbe objavljen je katalog izložbe i knjiga "Spomenik u realnom vremenu" sa tekstovima: Borisa Budena, Mišele Blanuše, Hito Štajerl, Miljanović/Čvoro.

Časopis Nova stvarnost

https://www.youtube.com/watch?v=LvUEDwwkrxE&t=437s

Miljanovic-izlozba_0.70720300 1711116900.jpg

Realizovala međumuzejsku saradnju na pozajmici i izboru dela i kolekcije MSUB za organizaciju međunarodne izložbe "Samoopredeljenje: Globalna Perspektiva", jedne od najvećih izložbi u istoriji Irskog muzeja moderne umetnosti (IMMA) u Dablinu, Irska, održanoj u periodu od 29.novembra do 21.aprila 2024. godine. Izložba predstavlja rezultat trogodišnjeg istraživačkog rada koji je fokusiran na države koje su nastale nakon Prvog svetskog rata i ulogu umetnosti i umetnika u vezi sa izražavanjem nacionalnih identiteta, izgradnjom nacija i državničkom veštinom. Izložba je okupila irska i internacionalna dela predratnog modernizma i savremene umetnosti, istražujući zajedničke kulturne strategije koje su se pojavile u mnogim novonastalim državama. Svaka nova država proizvela je svoje kulturne kompleksnosti, sa sopstvenim tradicijama, istorijama i industrijama koje su se preoblikovale u skladu sa novim imperativima modernosti. Izložba istražuje zajedničke strategije i metodologije razvijene od strane kulturnih praksi, umetnika i drugih aktera koji su se angažovali u stvaranju novih država prve polovine 20. veka

https://imma.ie/whats-on/self-determination-a-global-perspective/

bottom of page