top of page
Muzej mladih - Festival muzejskog teatra (2023)_0.62415000 1711450474.jpg

Festival muzejskog teatra

Autor: Kustoski tim, Ibro Sakić "Mišolovka"

SPOMEN-ZBIRKA PAVLA BELJANSKOG, NOVI SAD

Projekat „Festival muzejskog teatra” realizovan je kao nastavak projekta “Muzej mladih”. U okviru manifestacije Muzeji za 10, od 13–19. maja 2023. godine, prvi put je održan Festival sa ciljem da se prikažu muzejske predstave inspirisane istorijatom Spomen-zbirke, životom Pavla Beljanskog i umetnika zastupljenih u njegovoj kolekciji i društvenim temama kako bi se široj javnosti prikazali rezultati postignuti u ovoj oblasti. Publika se kroz pozorišni teatar, na interaktivan način, aktivno uključuje rekonstruišući istorijske činjenice jednog vremenskog okvira u koji je smeštena muzejska priča što je bio i cilj saradnje sa Teatrom mladih „Mišolovka“, u okviru koje su realizovane predstave „Šest portreta Pavla Beljanskog“, „U ogledalu muza“ i „Boemi sa Monparnasa“. Kroz raznolike radionice i u radu po grupama mladi kroz ovaj projekat razviju različite veštine, korišćenjem pristupa koji ih aktiviraju, navode na samostalno delovanje i unapređenje njihove stručne, metodičke i društvene kompetencije. Ključni cilj projekta je unapređenje saradnje između ustanova kulture, obrazovnih ustanova, udruženja i građana radi podsticanja kvaliteta i pristupačnosti programa za različite društvene grupacije, s fokusom prvenstveno na mlade. Takođe, cilj je bio da mladi, kroz angažovanje na predstavama, postanu aktivni učesnici u kreiranju, implementaciji i promociji programa za svoju generaciju. Namera je da se uključivanjem predstava muzejskih i srodnih ustanova kulture Festival u narednim godinama dodatno proširi i otvori za sagledavanje različitih mogućnosti primene ove dramske discipline u savremenoj muzeologiji.

Festival muzejskog teatra značajan je vid sagledavanja i promocije različitih mogućnosti primene dramske discipline u savremenoj muzeologiji, sa ciljem unapređenja saradnje između ustanova kulture, udruženja i građana, radi povećanja kvaliteta omladinske kulture kroz pružanje mogućnosti mladima da kreativno i kritički promišljaju kulturno nasleđe i pristupačnosti muzejskih programa.

Značaj projekta

Projekat je omogućio umrežavanje sa brojnim ustanovama, udruženjima i stručnjacima, čime su ojačani profesionalni kapaciteti Spomen-zbirke. Saradnja sa Teatrom mladih „Mišolovka“ od 2018, inicirala je i nastanak projekta sa željom da se prikažu dosadašnji rezultati rada u ovoj oblasti muzejskog teatra. Poseban doprinos predstavljaju tri predstave nastale zajedičkim radom dramskog i pozorišnog pedagoga Ibre Sakića i mladih glumaca Teatra mladih, kao i kustosa. Muzejski teatar u sferi muzejske promocije prepoznat je kao odlično sredstvo za posredovanje znanja i razumevanja u kontekstu muzejskog okruženja, idealan je pristup u muzejskoj edukaciji jer predstavlja interpretaciju i učenje u formi drame i dramskih igara. Muzejski teatar moćan je alat u komunikaciji sa publikom, čija je osnovna funkcija da pruži osećaj doživljaja i nesvakidašnjeg uživanja unutar muzejskih institucija. Ovaj vid interpetacije kulturnog nasleđa od 2019. razvija se u okviru projekta „Muzej mladih“, radi povećanja pristupačnosti muzejskih programa za mlade, njihovog kreativnog i kritičkog promišljanja. S istim ciljem u program Festivala uključena je Pozorišna trupa „Drž`–ne daj“. Nakon održavanja pilot projekta Festivala u nastavku se planira proširenje programa u okviru kojeg bi se izvele muzejske predstave i predstavili filmovi nastali u posebnim produkcijama Spomen-zbirke Pavla Beljanskog, Muzeja Vojvodine i Galerije Matice srpske, kako bi se pokazala iskustva i rezultati postignuti u ovoj oblasti. Spomen-zbirka planira da uključivanjem predstava i filmova muzejskih i srodnih ustanova u Festival muzejskog teatra i filma, u narednim godinama on postane značajan vid sagledavanja i promocije različitih mogućnosti primene dramske i filmske discipline u savremenoj muzeologiji. U saradnji s Društvom tumača i prevodilaca za znakovni jezik i Teatrom mladih predstave Boemi sa Monparnasa i Šest portreta Pavla Beljanskog izvedene na znakovnom jeziku u okviru Festivala muzejskog teatra 2023. godine.

Preporuke: Olivera Skoko

Plakat Festivala muzejskog teatra Izdavač: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Trg galerija 2, 21101 Novi Sad, www.beljanskimuseum.rs Urednik: Mr Milana Kvas Koordinator festivala: Milica Orlović Čobanov Foto: Foto-arhiv SZPB, Focus 4 – Darko Milosavljević Dizajn: Veljko Damjanović, SPUTNjIK Štampa: Donat Graf, Grocka, 2023.

https://beljanskimuseum.rs/muzeji-za-10-3/ #spomenzbirkapavlabeljanskog #szpb #teatarmladihmisolovka #misolovka #pozorisnatrupadrznedaj #drznedaj #muzejisrbije #muzejiza10 #nedeljamuzeja #Danmuzeja #ICOMSerbia #IMD2023 #InternationalMuseumDay

2 Festival muzejskog teatra (2023) - Letak_0.57714900 1711450477.jpg

Flajer Festivala muzejskog teatra Izdavač: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Trg galerija 2, 21101 Novi Sad, www.beljanskimuseum.rs Urednik: Mr Milana Kvas Koordinator festivala: Milica Orlović Čobanov Foto: Foto-arhiv SZPB, Focus 4 – Darko Milosavljević Dizajn: Veljko Damjanović, SPUTNjIK Štampa: Donat Graf, Grocka, 2023.

https://beljanskimuseum.rs/muzeji-za-10-3/ #spomenzbirkapavlabeljanskog #szpb #teatarmladihmisolovka #misolovka #pozorisnatrupadrznedaj #drznedaj #muzejisrbije #muzejiza10 #nedeljamuzeja #Danmuzeja #ICOMSerbia #IMD2023 #InternationalMuseumDay

3_0.45111700 1711450477.jpg

Festival muzejskog teatra, 1. dan Teatar mladih „Mišolovka“

Predstava „Šest portreta Pavla Beljanskog“ osmišljena je s ciljem da se ličnost kolekcionara, kao i umetnika čija dela je sakupljao, osvetli u sferi njegove privatnosti koju je, tokom svoje kolekcionarske karijere, čuvao od očiju javnosti. U predstavi igraju: Marko Glišić, Snežana Virijević, Emilija Vasović, Vasilije Zečević, Hana Gusić, Petra Protić, Lenka Banić, Mihajlo Gucunja, Milica Ilinčić, Pero Blažić, Luka Bandović, Simona Čokić i Dušan Trbojević Dramsko-pedagoški rad, kostimografija, dramatizacija, izbor muzike i režija: msr Ibro Sakić

4_0.31136700 1711450476.jpg

Festival muzejskog teatra, 1. dan Teatar mladih „Mišolovka“

Kroz metod procesne drame učesnici su upotrebili sav dostupan muzejski materijal (literatura, eksponati, novinski članci, audio i video zapisi, fotografije, pisma itd), vrednosti kolekcije i ambijent Spomen-zbirke za pozorišnu interpretaciju i kreiranje šest scena koje su, po njihovom mišljenju i osećanju, bile ključne u životu Pavla Beljanskog. Svaka priča/tema odigrava se u posebnom izložbenom segmentu muzeja. U predstavi igraju: Marko Glišić, Snežana Virijević, Emilija Vasović, Vasilije Zečević, Hana Gusić, Petra Protić, Lenka Banić, Mihajlo Gucunja, Milica Ilinčić, Pero Blažić, Luka Bandović, Simona Čokić i Dušan Trbojević Dramsko-pedagoški rad, kostimografija, dramatizacija, izbor muzike i režija: msr Ibro Sakić

https://beljanskimuseum.rs/muzeji-za-10-3/ https://www.facebook.com/media/set?vanity=spomenzbirka.pavlabeljanskog&set=a.728645019264786 #spomenzbirkapavlabeljanskog #szpb #teatarmladihmisolovka #misolovka #pozorisnatrupadrznedaj #drznedaj #muzejisrbije #muzejiza10 #nedeljamuzeja #Danmuzeja #ICOMSerbia #IMD2023 #InternationalMuseumDay

5_0.27377100 1711450477.jpg

Festival muzejskog teatra, 2. dan Teatar mladih „Mišolovka“

Dramska radnja predstave „U ogledalu muza“ vodi nas kroz dinamičan period nastanka kolekcije Pavla Beljanskog: vreme između dva svetska rata, kada se Beljanski intezivno druži s mladim jugoslovenskim stvaraocima u Rimu i Parizu, sa fokusom na treću deceniju 20. veka. U predstavi igraju: Snežana Virijević, Emilija Vasović, Vasilije Zečević, Marko Glišić, Hana Gusić, Petra Protić, Katarina Ivić, Milan Kokotović, Lenka Banić, Mihajlo Gucunja, Jelena Lemajić, Marija Lemajić, Milica Ilinčić, Pero Blažić, Luka Bandović, Simona Čokić, Nadica Stojićević i Dušan Trbojević Dramsko-pedagoški rad, kostimografija, dramatizacija, izbor muzike i režija: msr Ibro Sakić

6_0.01129900 1711450477.jpg

Festival muzejskog teatra, 2. dan Teatar mladih „Mišolovka“

U međuratnom periodu, mecena usmerava sakupljačku strast prema savremenoj nacionalnoj umetnosti. Odluku da neko umetničko delo uvrsti u zbirku, uglavnom je donosio sam, ili oslanjajući se na sud svojih „prijatelja umetnika“. Ova predstava upravo dočarava odnose između kolekcionara i stvaraoca, koristeći autentične tekstove iz lične prepiske prijatelja, ali i domaštane dijaloge. U predstavi igraju: Snežana Virijević, Emilija Vasović, Vasilije Zečević, Marko Glišić, Hana Gusić, Petra Protić, Katarina Ivić, Milan Kokotović, Lenka Banić, Mihajlo Gucunja, Jelena Lemajić, Marija Lemajić, Milica Ilinčić, Pero Blažić, Luka Bandović, Simona Čokić, Nadica Stojićević i Dušan Trbojević Dramsko-pedagoški rad, kostimografija, dramatizacija, izbor muzike i režija: msr Ibro Sakić

7_0.86211400 1711450476.jpg

Festival muzejskog teatra, 3. dan Teatar mladih „Mišolovka“,

Novi Sad Predstava „Boemi sa Monparnasa“ zasniva se na konkretnim situacijama iz života Save Šumanovića u Parizu: njegovo poznanstvo sa čuvenim umetnicima Pariske škole (Kisling, Fužita, Deren, Pjer Krog) i modelima koji su im pozirali, poput čuvene Kiki od Monparnasa. Mladi glumci su svakom od pomenutih likova sa slika udahnuli jedinstven karakter i na taj način „oživeli“ dela koja predstavljaju publici. U predstavi igraju: Milan Kokotović, Snežana Virijević, Vasilije Zečević, Emilija Vasović, Marko Glišić, Hana Gusić, Tara Jeftović, Mihajlo Gucunja, Milica Ilinčić, Pero Blažić, Vuk Vučić, Marko Trivić, Luka Bandović, Dušan Trbojević, Marko Božović i Ivana Antić Članovi Teatra mladih i Umetničkog društva studenata Dramskog departmana Akademije umetnosti u Novom Sadu Dramsko-pedagoški rad, kostimografija, dramatizacija, izbor muzike i režija: msr Ibro Sakić

8_0.45658600 1711450476.jpg

Festival muzejskog teatra, 3. dan Teatar mladih „Mišolovka“,

Novi Sad Intencija u procesu rada bila je i da se kroz njih predstavi duh ondašnjeg Pariza – mogući susreti, situacije i događaji koje ne nalazimo u zvaničnim biografijama umetnika. Poseban pečat predstavi daju dva mlada glumca u ulozi Šumanovića koja publiku vode kroz različite faze turbulentnog umetnikovog života u Parizu, do konačnog povratka u Šid. U predstavi igraju: Milan Kokotović, Snežana Virijević, Vasilije Zečević, Emilija Vasović, Marko Glišić, Hana Gusić, Tara Jeftović, Mihajlo Gucunja, Milica Ilinčić, Pero Blažić, Vuk Vučić, Marko Trivić, Luka Bandović, Dušan Trbojević, Marko Božović i Ivana Antić Članovi Teatra mladih i Umetničkog društva studenata Dramskog departmana Akademije umetnosti u Novom Sadu Dramsko-pedagoški rad, kostimografija, dramatizacija, izbor muzike i režija: msr Ibro Sakić

9_0.67389000 1711450476.jpg

Festival muzejskog teatra, 4. dan

Pozorišna trupa „Drž ne daj” je realizovala predstavu „Amanet“, u kojoj mladi učestvuju kao autori i izvođači. Tema kojom se bavi predstava je ekologija. Možemo li sve da uništimo potpuno svesni o tome šta se dešava? Zahvaljujući napretku nauke i čovečanstva, svedočićemo smaku sveta. Čovek oduzima zemlju svojoj deci i nije zabrinut. Njegova pohlepa će jednog dana progutati zemlju i ostaviti samo pustoš. Čega smo spremni da se odreknemo da bismo zaustavili ovu katastrofu? Predstava „Amanet“ deo je međunarodnog projekta „European Youth Engagement Network 2.0 – EYE.net 2“ podržanog od strane EU programa Evropa za građane i građanke, kao i od Grada Novog Sada – Uprave za kulturu, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. U predstavi igraju: Dramska pedagoškinja: Sonja Leštar; Dramaturškinje: Maja Grgić i Sonja Leštar; Scenograf i kostimograf: Đorđe Marković; Augmented reality: Stanislav Grgić; Dizajner zvuka: Stefan Sabo; Rediteljka: Maja Grgić

10_0.08795700 1711450476.jpg

U saradnji s Društvom tumača i prevodilaca za znakovni jezik i Teatrom mladih „Mišolovka“, a uz podršku Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada, predstava Spomen-zbirke Pavla Beljanskog pod nazivom Boemi sa Monparnasa snimljena je na znakovnom jeziku. Specijalno izvođenje predstave za osobe sa oštećenjem sluha postavljeno je na YouTube kanalu Društva tumača i prevodilaca za znakovni jezik od 3. decembra 2022. godine na dan obeležavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Jedno od izvođenja priređeno je na engleskom jeziku sa ciljem da se priča o umetniku približi stranoj publici, kao i da se kroz muzejske teme animiraju svi koji izučavaju engleski jezik.

bottom of page