top of page
Muzej Jugoslavije 2023_0.82984300 1712245830.jpg

https://www.facebook.com/MuzejJugoslavijeBeograd

 instagram.com/muzej_jugoslavije

twitter.com/MuzejYU

Muzej Jugoslavije, Beograd

https://muzej-jugoslavije.org/

RADNE AKCIJE U MUZEYU: #OBNOVA 2.0 #AKVIZICIJE #REČI U RATU #JEŽEVA KUĆICA #PLODNA ZEMLJA #MUZEJSKA LABORATORIJA #JUGOSLOVENSKE FILMSKE SOLIDARNOSTI #LETO U MUZEYU #ČITAONICA U MUZEYU #VOĐENE TURE #PORODIČNI DAN #ZNAKOVNI MUZEJ #STUDENTSKI KLUB #GOSTOVANJA: #O FABRIKAMA I RADNICIMA #GASTERBAJTERSKE PRIČE #LUBARDA - JEDNA PRIČA #PARTIZANKA I FRAGONAR

Krajem 2023. godine završena je rekonstrukcija fasade i pristupnih platoa Muzeja 25. maj. Na ovaj način završen je proces obnove prvog namenski građenog muzejskog objekta u Beogradu, unapređeni su uslovi za kvalitetan rad na zaštiti i prezentaciji kulturnog nasleđa u ovom objektu, ali i stvoreni preduslovi za njegovo proglašenje za spomenik kulture Republike Srbije. Što se tiče osnovne delatnosti, u Muzeju Jugoslavije je nastavljen rad na unapređenju muzejske dokumentacije i započet je rad na implementaciji matičnosti nad jugoslovenskim nasleđem i društvenom istorijom, dobijenom Zakonom o muzejskoj delatnosti. Zahvaljujući otkupima i poklonima Muzejski fond je obogaćen značajnim brojem novih predmeta. Iako je glavni izlagački prostor u najvećem delu godine bio zatvoren za javnost, Muzej Jugoslavije je ostvario izuzetno veliku posećenost u druga dva objekta u kompleksu, kao i organizacijom različitih programskih sadržaja poput vođenja, radionica, razgovora, tribina, promocija, performansa, multimedijalnih događaja. Ukupan broj posetilaca svim programskim aktivnostima u kompleksu Muzeja Jugoslavije, od 1. januara do 31. decembra 2023. godine, iznosi 128.220. Treba ipak posebno istaći da je putem gostujućih izložbi, Muzej itekako bio prisutan u drugim gradovima u Srbiji, ali i šire. Izložba „Reči u ratu ili o (ne)mogućnostima svedočenja” postavljena je u Parizu, izložba „Gastarbajterske priče: S one strane Plive” postavljena je u Sarajevu, izložba „Partizanka i Fragonar. Kolekcija slika Jovanke Broz” gostovala je u Somboru i Jagodini, izložba „Lubarda – Jedna priča“ gostovala je u Gornjem Milanovcu i Ćupriji, a izložba „O fabrikama i radnicima” gostovala je u Leskovcu i Zrenjaninu. Izložba kojom je ponovo otvoren Muzej 25. maj „Ježeva kućica: izmišljanje boljeg sveta”, izazvala je izuzetnu pažnju publike zbog specifičnog pristupa koji nudi individualizovano iskustvo, apeluje na emocije, čula i sećanja posetilaca. Publika Muzeja Jugoslavije od ove godine može da koristi i unapređenu Wi-Fi mrežu, postavljenu u svim objektima i kompleksu u okviru projekta „Digitalizacija turističke ponude Srbije”.

Inovativnost

Muzej Jugoslavije je nastavio da pomera granice kada je u pitanju inovativnost metodološkog pristupa u zaštiti, istraživanju, edukaciji i razvoju publike ukazujući još jednom na važnost sprege aktuelne muzeološke teorije i prakse.

Preporuke: Marijana Kolarić

Supijera, poklon kralju Petru II Karadordevicu od Prve radionice za umetnicko staklo i ker

Razvoj muzejskog fonda: akvizicije -Potpisan je ugovor o poklonu kojim je predviđeno formiranje kolekcije Milana Simića u Muzeju Jugoslavije. Kolekciju će činiti opus ovog fotografa nastao u toku angažmana u listu „Mladost”, ali i njegov opus koji se odnosi na rad na filmu i u turizmu. Do sada je preuzeta građa koja se odnosi na rad u listu „Mladost”. -Od umetnika Mrđana Bajića otkupljeni su segmenti njegovog rada Yugomuzej. -Posredstvom aukcijske kuće Bertolami Fine Art iz Rima otkupljen je izuzetno vredan predmet – Supijera, poklon kralju Petru II Karađorđeviću od Prve radionice za umetničko staklo i keramiku Milan Stanišić i sinovi. -Od Dragoslava Pajića iz Beograda na poklon je dobijen raznovrstan materijal o sokolskom pokretu u Jugoslaviji: 8 dokumenata, 2 fotografije, 22 značke, kao i 3 medalje sa proslave 25 godina oslobođenja Južne Srbije i medalja/plaketa sa košarkaških balkanskih igara 1948. -Nastavljeno je sa formiranjem Legata Stevana Kragujevića.

https://www.instagram.com/p/C3FtA4BMHyA/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Razgovori sa Stivom Haningtonom i Dejanom Cukicem za potrebe AUSMJ_0.99687500 1712245892.j

Zaštita i razvoj muzejskog fonda: digitalizacija -Pored fotografisanja 3D muzejskih predmeta nastavljena je digitalizacija i u okviru fotografskih zbirki i legata koje vode kustosi Muzeja. Digitalizacija obuhvata i dokumentarnu obradu snimaka (metapodatke koji se odnose na mesto i vreme snimanja, autora, teme, kontekst nastanka i ličnosti na fotografijama), što je rađeno uporedo sa procesom snimanja u različitim fotografskim zbirkama i što će biti vidljivo okviru baze fotografija Vizuelni arhiv Jugoslavije. Različitim nivoima obrade pređeno je oko 10000 fotografija u toku godine. -Nastavljeno je sa izradom digitalnih snimaka za Arhivu usmenih svedočanstava Muzeja Jugoslavije. Ciljevi AUSMJ jesu: prikupljeni intervjui u formi životne priče sa pojedinicima koji su imali iskustvo življenja u Jugoslaviji; uskladišteni i dokumentaristički obrađeni snimci; otvorena arhiva za korišćenje kako u komunikaciji i prezentaciji Muzeja Jugoslavije, tako i za istraživače, institucije kulture; pozicioniranje Muzeja kao matičnog za jugoslovensko nasleđe.

_Reci u ratu ili o (ne)mogucnostima svedocenja__0.25068100 1712245831.jpg

Muzejska komunikacija: izložbe „Reči u ratu ili o (ne)mogućnostima svedočenja” Muzej Jugoslavije, u saradnji sa strip autorom Sašom Rakezićem alias Aleksandrom Zografom, realizovao je izložbu koja je priređena u Kulturnom centru Srbije u Parizu. Koncept je proistekao iz zbirke Zografovih stripova Priče iz Drugog rata, koju je Muzej publikovao u saradnji sa izdavačkom kućom Popbooks 2022. godine. Shodno „izvoru“ na koji se Zograf oslanja, odnosno „jezičkoj formi“ koju proizvode akteri iz vremena rata i koja čini okosnicu „priče“, stripovi su grupisani u tri problemske celine. Prva uključuje intimne zapise u formi pisama i ratnih dnevnika, druga celina uvodi značajne primere pisanog umetničkog stvaralaštva, dok u trećoj grupi Zograf preuzima partizanska političko-propagandna izdanja. Neposredno se nadovezujući na ove tri celine, na izložbi su prikazani i namenski odabrani predmeti iz zbirki Muzeja Jugoslavije koji sa nešto drugačije pozicije govore o singularnim iskustvima pojedinaca u Jugoslaviji tokom Drugog svetskog rata. Izložbu prati katalog.

Reči u ratu

https://muzej-jugoslavije.org/exhibition/reci-u-ratu-ili-o-nemogucnostima-svedocenja/

https://www.instagram.com/p/CpxjdD5DVgA/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

_Gastarbajterske price S one strane Plive__0.45067200 1712245831.jpg

Muzejska komunikacija: izložbe Izložba „Gastarbajterske priče S one strane Plive”, realizovana u saradnji sa Historijskim muzejem Bosne i Hercegovine povodom gostovanja ove izložbe u Sarajevu, predstavlja nastavak izložbe „Jugo, moja Jugo – gastarbajterske priče” o jugoslovenskim radnicima na privremenom radu u inostranstvu. Prva faza ovog strateški važnog dugoročnog projekata obradila je jedan zapostavljeni segment društvene istorije, pa su u prvom planu glasovi samih radnika, a potom intelektualaca i tumača. S obzirom na to da su radnici odlazili na „privremeni rad u inostranstvo” iz različitih krajeva Jugoslavije, a istraživanje je obavljeno samo u Srbiji, kao sledeći korak planirano je animirati ljude lokalno, u različitim sredinama, kroz saradnju i partnerstva sa institucijama, organizacijama i pojedincima iz regiona. Nova faza projekta „Gastarbajterske priče S one strane Plive” započeta je istraživanjem u Bosni i Hercegovini. Prikupljeni predmeti i snimljeni intervjui iz Srbije dopunjeni su onima iz Sarajeva, Doboja i okolini, Konjica, Mostara, Trebinja. Izložbu prati katalog.

Jugo, moja Jugo

https://muzej-jugoslavije.org/exhibition/izlozba-gastarbajterske-price-s-one-strane-plive-u-sarajevu/

https://www.youtube.com/watch?v=jo2AGU2korM

https://www.instagram.com/reel/CxDOwz4ozg8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

_Jezeva kucica - Izmisljanje boljeg sveta__0.91468000 1712245831.jpg

Muzejska komunikacija: izložbe „Ježeva kućica – Izmišljanje boljeg sveta” Polazeći od ikoničnog statusa koji „Ježeva kućica” ima u kolektivnom pamćenju i turbulentne istorije odnosa prema ovoj poemi i njenom piscu, kreirana je izložba koja ima za cilj da pokrene dijalog o zajedničkom nematerijalnom kulturnom nasleđu i njegovim potencijalima kako bismo preispitali svoje identitete danas, istovremeno otvarajući pitanja o značaju doma, zajednicama kojima pripadamo, ksenofobiji, sećanju, nostalgiji, mentalnom zdravlju. Izložba je kreirana kroz participativni proces, zajedno sa decom i odraslima kojima je ova priča važan deo sećanja na detinjstvo. Pored istraživanja arhivske i muzejske građe realizovani su intervjui sa onima koji su se bavili ovom pričom i jugoslovenskim nasleđem, ili im „Ježeva kućica” lično mnogo znači. Važan deo procesa rada bazirao se na aktivnom učešću zajednice u koncipiranju izložbe, pre svega dece iz celog regiona u okviru radionica koje su dale smernice za osmišljavanje arhitekture i dizajna. Izložbu prati katalog.

Ježeva kućica, katalog

https://muzej-jugoslavije.org/exhibition/jezeva-kucica-izmisljanje-boljeg-sveta/

https://www.instagram.com/reel/C0Wcm9JsZVa/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/reel/C0tyDdBs2_h/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/p/C0ej-vuN_pv/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/p/C4wBZprMxvb/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Performans _Plodna zemlja_ _0.85202200 1712325022.jpg

Muzejska komunikacija: rad na osnovnoj postavci Izložba „Muzejska laboratorija” Polazeći od muzejskog fonda kao glavnog izvora za istraživanje društvenih pojava i istorijskih trenutaka važnih za razumevanje iskustva života u Jugoslaviji, ova izložba preispituje jugoslovensko nasleđe i samu instituciju Muzeja. Osim kustosa, u laboratoriju su uključeni i drugi stručnjaci, različite zajednice, kao i publika, dok su umetničke intervencije na postavci deo prakse zajedničkog promišljanja jugoslovenskog nasleđa sa akterima lokalne umetničke scene koju Muzej kontinuirano afirmiše. U tom smislu, umetnik i kustos Vladimir Bjeličić realizovao je performans „Plodna zemlja”, uz specijalno učešće umetnice Milice Rakić, u kome je oslanjajući se na zbirke koje Muzej baštini, kao i floru koja ga neposredno okružuje kreirao spekulativni narativ u tri slike kako bi problematizovao složena pitanja vezana za razumevanje životne sredine i skrenuo pažnju na nezaobilazne ideološke implikacije tog pojma u lokalnom kontekstu.

https://muzej-jugoslavije.org/program/13290/

https://www.instagram.com/p/C0Ogy2hMRbw/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

_Muzejska laboratorija__0.51520600 1712245832.jpg

Muzejska komunikacija: rad na osnovnoj postavci U toku godine rađeno je na osposobljavanju i osmišljavanju zvučnog sistema na Muzejskoj laboratoriji. Ideja je bila da se kroz zvučne instalacije u svim izložbenim prostorima prevaziđe podela na fondove dve ustanove, odnosno da se kroz zvuk generiše nešto što izložbenom prostoru i fondovima nedostaje, a ljudi afektivno, empirijski osećaju kao jugoslovensko iskustvo. Kao okosnica je uzeta Arhiva usmenih svedočanstava MJ, kao nit koja bi trebalo da poveže sve sale, dok bi refleksije, eho i ambijent te okosnice bili podržani ostalim zvučnim izvorima koji se povezuju sa predmetima ili tematskim celinama na postavci. Kreiranje zvučne instalacije podrazumevalo je i digitalizaciju analognih audio izvora iz samog fonda Muzeja jugoslavije kao i implementaciju novog sistema ozvučenja u Starom muzeju.

Elektricni orgazam na Letu u MuzeYU_0.27394400 1712245832.jpg

Muzejska komunikacija: rad sa publikom Leto u Muzeju Projekat Leto u Muzeju nastao je sa idejom da afirmiše Muzej kao mesto za druženje i zabavu i privuče mladu lokalnu publiku koja u najmanjoj meri posećuje Muzej. Program u 2023. godini započet je koncertom benda Električni orgazam koji predstavlja važan segment jugoslovenskog nasleđa. Sezona u Parku skulptura zvanično je počela matine žurkom kada je muziku puštao MKDSL (Mama Kaže Da Sam Lep), koji se bavi klupskom revitalizacijom pesama iz jugoslovenskog perioda. Zatim su usledile još dve matine žurke, od kojih se ističe ona u saradnji sa nezavisnom producentskom etiketom „Diskom”. Na ovom događaju ekskluzivno je prvi put predstavljena obimna arhiva Muzeja džeza Miše Blama u okviru di-džej seta sa nesvakidašnjom kombinacijom magnetofona i gramofona. U okviru događaja organizovana je i Berza gramofonskih ploča. Projekat je završen ugošćavanjem Festivala Samit nesvrstanih u muzejskom Parku skulptura kada su se okupili mladi entuzijasti koji spajaju skejt i umetnost.

https://www.muzej-jugoslavije.org/program/koncert-elektricnog-orgazma-otvaranje-leta-u-muzeyu/

https://www.youtube.com/watch?v=f6kgU7u5O8E

Porodicni dan - radionice_0.27975500 1712245831.jpg

Muzejska komunikacija: rad sa publikom Porodični dan u Muzeju Program „Porodični dan“ kreiran je sa ciljem da se Muzej Jugoslavije afirmiše kao mesto gde porodice mogu da provedu slobodno vreme, zabave se i usvoje nova znanja. Tokom prethodnih godina osmišljene su dve radionice za decu koje su tokom 2023. godine bile dosupne najmlađim posetiocima. Radionica Put oko sveta realizuje se u okviru „Muzejske laboratorije”. Ova izložba kao da je stvorena za dečju igru jer je prikazan presek fonda Muzeja Jugoslavije koji se pretežno sastoji od poklona koje je Josip Broz Tito dobijao tokom života. Kako su pokloni izuzetno raznoliki po oblicima, poreklu i vremenu kojem pripadaju, prolazak kroz ovu izložbu za najmlađe posetioce zamišljen je kao svojevrsno putovanje oko sveta u formi detektivske igre. Radionica Kad skulpture ožive ima za cilj da najmlađoj publici učini pristupačnim i zanimljivim muzejski park kao i da se usvoje novi sadržaji kroz oponašanje skulptura i haptičko/taktilno iskustvo.

https://www.muzej-jugoslavije.org/workshop/put-oko-sveta/

https://muzej-jugoslavije.org/program/porodicni-dan-radionica-za-decu-kad-skulpture-ozive/

Muzej 25. maj_0.48744500 1712245831.jpg

Održavanje i razvoj tehničko-tehnološke baze muzejskog kompleksa: restauracija fasade i pristupnih platoa zgrade Muzej 25. maj Zamenjena je kompletna fasadna aluminarija i stakla, a sva kamena fasadna obloga je demontirana. Nedostajući i oštećeni delovi fasade i platoa su zamenjeni novim kamenom, a autentični delovi fasade su vraćeni na prvobitne pozicije. Stepenište koje vodi od zgrade Muzej 25. maj u centralni deo kompleksa, kompletno je urađeno od novog kamena po uzoru na originalni, uz izradu kišne kanalizacije za stepenište i plato. Posebna pažnja posvećena je mozaiku na pročelju zgrade i restauraciji mozaika na platou kod službenog ulaza. Stubovi u kolonadi zgrade, sa kojih je otpao veliki broj mermernih ploča, rekonstruisani su zamenom derutnih i montažom novih mermernih ploča. U okviru ovih radova uređena je zelena površina, u koji je uveden novi mobilijar. Sve intervencije izvedene su uz maksimalno poštovanje autentičnog izgleda i materijalizacije zgrade koju je projektovao Mihailo Mika Janković.

https://www.youtube.com/watch?v=yGF0EObtipI&list=PLuJ0xI3pON4TrCJztLXiIREvfTP5harxA

https://www.youtube.com/watch?v=4biFwLXxDaA&list=PLuJ0xI3pON4TrCJztLXiIREvfTP5harxA&index=2

https://muzej-jugoslavije.org/program/obnova-2-0/

https://www.instagram.com/p/CzoFAuksN97/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

bottom of page